Viktiga papper

Det är inte bara hästen som du ska ha med dig hem när du lämnar hästens tidigare hem, det är även en del papper som måste vara i sin ordning. Säljaren har ett stort ansvar att se till så att du får med dig dessa, men det är även ditt ansvar att säkerställa att det faktiskt blir så. Du bör t.ex. aldrig köpa en häst där du inte kan få med hästpasset vid samma tillfälle. I Sverige ska alla hästar ha ett hästpass, så detta är ingenting som försäljaren kan dra sig ur. Godta inte heller att få passet senare.

Du och försäljaren ska se till att det finns ett kontrakt sinsemellan som tar upp alla möjliga scenario. Detta är viktigt för att förhindra missförstånd eller problem vid en eventuell tvist. Har du problem med att fixa ett eget kontrakt kan du i många fall hitta mallar hos Jordbruksverket eller hos försäkringsbolag.

Reglerna är lite annorlunda om du ska köpa en häst från utlandet. Här måste du t.ex. se till att du även får med ett hälsointyg som är utfärdat av en veterinär och se till så att hästen registreras när den anlänt till Sverige.

mh-purity-lite