Utrustning för foder

Det är inte bara hästen och ryttaren som är i behov av utrustning, utan även fodret till hästen. Fodret kan i många fall vara väldigt känsligt, speciellt för fukt och för väta. Den som vistas mycket i ett stall vet att fukt kan vara ett väldigt vanligt problem, oavsett hur täta väggarna på stallet är. För att du ska kunna säkerställa att din hästs foder håller sig fräscht och fint behöver du alltså förvara det på rätt sätt.

Många kan tycka att fodersäckar räcker gott och väl, men sanningen är att fodersäckar lämnar utrymme för möss och råttor att ge sig på fodret och även lämna avföring bland hästens mat. Det bästa sättet att förvara hästens foder är genom att använda sig av hinkar, tunnor med lock och baljor. Om möjligheten finns är det även bäst om du förvarar fodret i ett eget rum med en dörr. Om din eller någon annans häst i stallet skulle råka komma lös kan du räkna med att fodret kommer bli uppätet. Det är inte kul för dig och kan dessutom orsaka sjukdomar hos hästen. Se till att du har ordentligt utrustning på

plats!

mh-purity-lite